دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۷ | 

برگزاری کارگاه دانشگاه پژوهی (IR) در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان: چشم اندازها، اهداف، ماموریت ها و تجربیات دانشگاه های خارجی و بررسی الگوی کاری IR در دانشگاه های ایران

محل برگزاری: دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

مدرس: دکتر سیدهادی مرجایی

کلیدواژه ها: رفسنجان | دانشگاه ولی عصر | دانشگاه پژوهی | IR | دکتر سید هادی مرجائی |