سخنرانی جناب آقای دکتر مقصود فراستخواه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱/۲۷ | 

AWT IMAGE

سخنرانی جناب آقای دکتر مقصود فراستخواه با موضوع "تحولات پنج نسل در دانشگاه به مثابه فضایی اجتماعی" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: دکتر مقصود فراستخواه | تحولات پنج نسل در دانشگاه به مثابه فضایی اجتماعی |