سخنرانی خانم دکتر کیکو ساکورایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۹ | 

AWT IMAGE

سخنرانی خانم دکتر کیکو ساکورایی با موضوع "پاسخگویی به روندهای جهان و سیاست‌های آموزش عالی در ژاپن، ایران و قطر" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

محورهای مورد بحث:

  • ورود قواعد بازار به آموزش عالی جهت پاسخگویی به روند جهانی افزایش تقاضا
  • بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها ضرورتی برای بقا؛ واکاوی تجربه‌های جهانی
کلیدواژه ها: دکتر کیکو ساکورایی | دانشگاه واسدا |