عدم برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۸ | 

به استحضار می رساند کارگاه آموزشی با موضوع "اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی" که قرار بود در روز ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ برگزار گردد به علت نرسیدن به حد نصاب، برگزار نخواهد شد.