گزارش ماهنامه فرهنگ امروز از سخنرانی جناب آقای دکتر داوری در نشست فلسفه آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۴ | 

ماهنامه فرهنگ امروز در شماره پانزدهم خود در دیماه ۱۳۹۵ در مورد سخنرانی دکتر داوری در نشست فلسفه آموزش عالی چنین می نویسد:

صفحه اول  صفحه دوم

جهت مشاهده با ابعاد مناسب روی تصاویر کلیک فرمایید

کلیدواژه ها: شماره پانزدهم ماهنامه فرهنگ امروز | دکتر ذاکرصالحی | دکتر داوری | فرهنگ امروز |