سخنرانی سرکار خانم دکتر نسرین نورشاهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | 

AWT IMAGE

سخنرانی سرکار خانم دکتر نسرین نورشاهی رئیس و عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با موضوع "بررسی رشد حرفه‌ای اعضای هیأت علمی و عوامل مؤثر بر آن" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: بررسی رشد اعضای هیات علمی | دکتر نورشاهی |