سخنرانی جناب آقای دکتر محمد جواد صالحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۴ | 

AWT IMAGE

سخنرانی جناب آقای دکتر محمد جواد صالحی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با موضوع "رتبه‌بندی استان‌های کشور براساس شاخص توسعه انسانی و سرمایه انسانی" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: رتبه‌بندی استان‌های کشور براساس شاخص توسعه انسانی و سرمایه انسانی | دکتر محمد جواد صالحی |