کارگاه آموزشی یک روزه روش تحقیق کیفی با تأکید بر گراندد تئوری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۱۶ | 

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در نظر دارد هرماه یک کارگاه آموزشی یک روزه روش تحقیق کیفی با تأکید بر گراندد تئوری برای اعضای هیأت علمی در یکی از روزهای پنجشنبه هرماه در دانشگاه های متقاضی برگزار کند. هر دانشگاه که ده تا  پانزده  تن از اعضای هیأت علمی آن برای شرکت در این کارگاه آموزشی داوطلب بشوند در صورت تمایل می توانند طی نامه ای اعلام آمادگی وفهرست اعضای متقاضی را ارسال  فرمایند. کارگاه ها در خود دانشگاه های متقاضی برگزار خواهد شد.

جهت آگاهی بیشتر اینجا را کلیک نمایید.

کلیدواژه ها: دکتر مقصود فراستخواه | کارگاه آموزشی یک روزه | روش تحقیق کیفی | گراندد تئوری |