برگزاری کارگاه آموزشی مندلی (مدیریت منابع و مآخذ) برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه میسور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۳ | 

به اطلاع می رساند روز پنج شنبه ۳ نوامبر ۲۰۱۶ کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار مندلی (Mendeley) برای مدیریت منابع و مآخذ و ایجاد کتابخانه دیجیتال توسط آقای دکتر مرجائی عضو هیات علمی موسسه برای دانشجویان ایرانی در مرکز بین المللی دانشگاه میسور هند برگزار گردید. در این کارگاه حدود ۴۰ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری شرکت نمودند و موضوع کارگاه مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت. همچنین همزمان با برگزاری کارگاه آموزشی، جمع آوری اطلاعات طرح بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و فرهنگی از دانشجویان دانشگاه میسور هند نیز آغاز گردید.

کلیدواژه ها: دکتر سید هادی مرجائی | دکتر هادی مرجائی |