ارزیابی وب‌سایت مؤسسه از دیدگاه وبومتریک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۲۴ | 

IRPHE

سخنرانی عضو محترم هیات علمی گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات با موضوع "ارزیابی وب‌سایت مؤسسه از دیدگاه وبومتریک" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۰ در سالن جلسات طبقه چهارم موسسه برگزار می گردد.

کلیدواژه ها: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی | وبومتریک | وب سایت موسسه |