انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز آلمانی پژوهش و مطالعات علوم و آموزش عالی (DZHW)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۳ | 

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و  مرکز آلمانی پژوهش و مطالعات علوم و آموزش عالی (DZHW) تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی به امضا رساندند.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، این تفاهم نامه بمنظور ارتقای سطح فعالیتهای بین المللی موسسه و استفاده از تجارب مشترک در شناسایی نیازهای پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی مبادله شده است.

مهمترین مفاد این تفاهم نامه که محصول سفر معاون توسعه مدیریت و منابع موسسه به این مرکز در هانوفر آلمان بوده است،  اجرای طرح های پژوهشی و کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی مشترک و تسهیل مشارکت محققان در کنفرانس ها و نشست های علمی دو کشور و تبادل دانشجوی دکتری در زمینه های پژوهشی مورد توافق طرفین است.

کلیدواژه ها: تفاهم نامه همکاری | DZHW | مرکز آلمانی پژوهش و مطالعات علوم |