اولین پنل از سلسله پنل‌های تخصصی کار گروه سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

اولین پنل از سلسله پنل‌های تخصصی کار گروه سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی با موضوع "آسیب شناسی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی" با حضور مدیران کلیدی، نمایندگان علمی دستگاه های مرتبط و صاحب نظران دانشگاهی و کارشناسان خبره و با محوریت بحث های زیر در روز دوشنبه مورخ ۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۹ تا ۱۳در سالن جلسات طبقه چهارم مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید. مباحث محوری پنل شامل موارد زیر بود:

  1. شیوه های سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی
  2. نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی
  3. منابع و محتوای آزمونها در دوره های تحصیلات تکمیلی