اولین پنل تخصصی ساماندهی موسسات آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۴/۲۸ | 

اولین پنل از سلسله پنل‌های تخصصی ساماندهی موسسات آموزش عالی با موضوع "آسیب شناسی وضع موجود گسترش آموزش عالی" با حضور مدیران کلیدی، نمایندگان علمی دستگاه های مرتبط و صاحب نظران دانشگاهی و کارشناسان خبره و با هدف بررسی فرصتها و چالشهای گسترش آموزش عالی و پیشنهاد برنامه ها و راهکارهای اصلاحی در روز سه‌شنبه مورخ ۲۹ تیرماه ساعت ۹ تا ۱۳در سالن جلسات طبقه چهارم مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.