دومین پنل از پنل‌های تخصصی آینده پژوهی آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۴/۲۶ | 

در راستای سلسله پنل‌های تخصصی آینده پژوهی آموزش عالی دومین پنل از پنل‌های تخصصی با موضوع "بررسی آینده تشکیل شبکه منطقه‌ای دانشگاهها در کشور و تفویض اختیار ساختاری به مناطق دانشگاهی" با هدف توسعه و تحقق سیاست تمرکززدایی، تفویض اختیار ساختاری و منطقه‌ای شدن آموزش عالی و با حضور تنی چند از رؤسای دانشگاهها، مدیران محترم حوزه ستادی و دانشگاهها، نمایندگان علمی دستگاههای مرتبط و صاحبنظران دانشگاهی در روز یکشنبه مورخ ۲۷ تیرماه ساعت ۱۵ تا ۱۸ در سالن جلسات طبقه چهارم مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: دکتر فراستخواه |