اولین نشست تخصصی بررسی رویکردها، مسائل و چالش های ضوابط و فرایند جذب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۲۲ | 

اولین نشست تخصصی کارگروه اصلاح ضوابط و فرایند جذب، استخدام و بهسازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها برای توسعه برنامه اقدام کمیته سند راهبردی گفتمان توسعه نظام آموزش، پژوهش و فناوری کشور، در تاریخ ۱۷ خردادماه در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

هدف از برگزاری این پنل بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و چالش های ضوابط و فرایند جاری جذب و استخدام و بهسازی و بالندگی اعضای هیات علمی دانشگاه ها بود. در این پنل تنی چند از مدیران دانشگاه های بزرگ کشور، جمعی از صاحب نظران آموزش عالی، کارشناسان و پژوهشگران این حوزه و مدیران ستادی وزارت عتف در حوزه های مختلف و همینطور از اعضای هیات علمی موسسه به بحث و تبادل نظر و ارائه راهکارهای مناسب در این خصوص پرداختند.

کلیدواژه ها: کارگروه اصلاح ضوابط | فرایند جذب | استخدام و بهسازی | استخدام هیات علمی |