خصوصی سازی آموزش عالی در برنامه چهارم و پنجم توسعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۱ | 

نشست تخصصی «خصوصی سازی آموزش عالی در برنامه چهارم و پنجم توسعه» در تاریخ سه شنبه چهارم خرداد توسط مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید. در این نشست که با شرکت پژوهشگران، صاحب نظران و مدیران برگزار شد برخی از مسئولان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس های خودگردان دانشگاهی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

  • سخنران افتتاحیه این نشست دکتر واعظ مهدوی معاون علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بودند.
کلیدواژه ها: خصوصی سازی آموزش عالی در برنامه چهارم و پنجم توسعه | دکتر واعظ مهدوی |