خصوصی سازی آموزش عالی دربرنامه چهارم و پنجم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۲۸ | 

پنل تخصصی با موضوع (خصوصی سازی آموزش عالی دربرنامه چهارم و پنجم) و با هدف  بررسی نقش و عملکرد موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی و پردیسهای خودگردان دانشگاهی درطول دهه گذشته، با حضور مدیران کلیدی، نمایندگان علمی دستگاه های مرتبط و صاحب نظران دانشگاهی در روز سه شنبه مورخ ۴ خرداد ساعت ۹ تا ۱۷ در سالن جلسات طبقه چهارم مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود .

کلیدواژه ها: خصوصی سازی آموزش عالی |