دوره‌های برگزار شده - آشنایی با نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) (تحلیل داده های کیفی)

عنوان:  آشنایی با نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) (تحلیل داده های کیفی)

محل برگزاری: انجمن اسلامی میسور - هند

مدرس: دکتر سید هادی مرجائی

مدت زمان دوره: ۱۵ ساعت

تاریخ: ۲۲/۱۰/۱۳۹۴- ۲۱/۱۰/۱۳۹۴

شرکت کنندگان: دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و اعضا هیات علمی