دوره‌های برگزار شده - روش تحقیق: پروپوزال نویسی

عنوان:  روش تحقیق: پروپوزال نویسی

محل برگزاری: دانشگاه هنر

مدرس: دکتر سید هادی مرجائی

مدت زمان دوره: ۸ ساعت

تاریخ: ۲/۱۰/۱۳۹۴

شرکت کنندگان: دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و اعضا هیات علمی