دوره‌های برگزار شده - آشنایی با مفاهیم و مهارت‌های مدیریت دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی

عنوان:  آشنایی با مفاهیم و مهارت‌های مدیریت دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی

محل برگزاری: دانشگاه کردستان

مدرس: دکتر محمدعلی نعمتی

مدت زمان دوره: ۸ ساعت

تاریخ: ۲۲/۷/۱۳۹۴

شرکت کنندگان: اعضای هیات رئیسه، معاونین و کارشناسان دانشگاه