اخبار و اطلاعیه ها - مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد ۱۳۹۵

مدارک لازم برای ثبت نام دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد

1- اصل مدرک کارشناسی که تاریخ فراغت از تحصیل و معدل دوره کارشناسی در آن قید شده باشد.

• پذیرفته‌شدگانی که قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی نمی‌باشند، لازم است فرم «و» را به تأیید دانشگاه محل اخذ مدرک کارشناسی خود برسانند.

2- اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری کپی از تمام صفحات آن.

3- شش قطعه عکس تمام رخ 3×4 تهیه شده در سال جاری.

4- اصل مدرک نظام وظیفه (برای آقایان)

5- حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.

6- اصل مدرک ایثارگری (خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر)

7- فرم‌های تکمیل شده پیوست برای نام‌نویسی:

الف- فرم مشخصات عمومی

ب- فرم تعهدنامه سنوات تحصیلی

ج- فرم تعهد آموزش رایگان (برای دانشجویان روزانه ایرانی)

د- فرم مربوط به سهمیه رتبه اول (برای دانشجویانی که با سهمیه رتبه اول پذیرفته شده‌اند)

هـ- فرم درخواست معافیت تحصیلی (برای آقایان)

و- فرم تأیید تحصیلی

ز- فرم مشخصات بررسی صلاحیت عمومی دانشجویان

ح- فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی

برای دریافت هر فرم، روی عنوان فرم کلیک نمایید