برگزاری پنل علمی و سیاست پژوهی پایداری توسعه در ایران و مسئولیت اجتماعی دانشگاهها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۳ | 
پنل علمی و سیاست پژوهی «پایداری توسعه در ایران و مسؤولیت اجتماعی دانشگاهها در برابر آن (دریاچه ولشت و تهدیدات محیط زیستی در غرب مازندران)» با هدف مشارکت برای پاسخگویی اجتماعی آموزش­ عالی و دانشگاهها و مراکز پژوهشی در انجام مسؤولیت­های اجتماعی و با تأکید بر توسعه پایدار توسط موسسه و با همکاری بنیاد توسعه پایدار ایران با  حضور جمعی از صاحب نظران آموزش عالی از دانشگاهها و سازمانهای مختلف، کارشناسان و پژوهشگران و اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از ساعت ۸ الی ۱۱ روز دوشنبه دهم دیماه در سالن جلسات طبقه چهارم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش برگزار می شود.