برگزاری نشست تخصصی بررسی تجارب ارتباط نظام آموزشی با جامعه در کشور آلمان


 
نشست تخصصی با موضوع "بررسی تجارب ارتباط نظام آموزشی با جامعه در کشور آلمان" با سخنرانی جناب آقای دکتر دیتر دومن (Dr. Dieter Dohmen) رئیس موسسه پژوهش در اقتصاد آموزشی و اقتصاد اجتماعی برلین - آلمان از ساعت ۹ الی ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۳ در سالن جلسات طبقه چهارم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش برگزار شد.
کلیدواژه ها: بررسی تجارب ارتباط نظام آموزشی با جامعه در کشور آلمان | Dieter Dohmen | دکتر دیتر دومن |