حضور موسسه در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

همزمان با هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری، غرفه موسسه در محل نمایشگاه بین المللی تهران سالن ۱۱-۱۰ با جدیدترین آثار منتشره آماده بازدید اساتید گرامی، دانشجویان عزیز و علاقمندان می باشد.
این نمایشگاه از تاریخ ۹۶/۹/۲۲ لغایت ۲۶/۹/۹۶ از ساعت ۹ الی ۱۷ دایر می باشد.
 
کلیدواژه ها: نمایشگاه بین المللی | نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری |