سخنرانی دکتر پاتریک رز و دکتر زلویس برگزار شد

دکتر پاتریک رز استاد دانشگاه هانوی ویتنام و دکتر رمینتاس زلویس استاد دانشگاه ویلینیوس لیتوانی در موسسه پژوهش و برنامه آموزش عالی سخنرانی کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه: در ادامه برگزاری جلسات سخنرانی هفتگی و  با همکاری گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی از دکتر پاتریک رز استاد دانشگاه هانوی ویتنام و دکتر رمینتاس زلویس استاد دانشگاه ویلینیوس لیتوانی دعوت شد تا ضمن حضور در موسسه نظرات خود را در مورد آموزش عالی در ایرلند و کشورهای پست کمونیستی بیان کنند.

در این جلسه که با حضور رئیس، معاونین، اعضای هیأت علمی، کارشناسان و جمعی از علاقمندان به مباحث آموزش عالی در سالن جلسات طبقه چهارم موسسه برگزار شد ابتدا دکتر پاتریک روز به بیان تجربیات خود در زمینه آموزش عالی در ایران و ایرلند پرداخت و پس از آن دکتر زلویس از آموخته های خود و شیوه اداره آموزش عالی در کشورهای پست کمونیستی مطالبی را ارائه نمود

در پایان سخنرانان به سوالات حاضرین پاسخ دادند.

لازم به ذکر است فایل جلسه مذکور پس از آماده سازی برای استفاده علاقمندان در سایت موسسه قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه ها: رمینتاس زلویس | پاتریک رز | دانشگاه ملی ویتنام | دانشگاه ویلینیوس لیتوانی |