عکس‌ها

سخنرانی سرکار خانم دکتر سونا قلی زاده مراسم روز دانشجو سال 1396 سخنرانی جناب آقای دکتر پاتریک رز و پروفسور رمینتاس زلویس
سخنرانی سرکار خانم دکتر سونا قلی زاده مراسم روز دانشجو سال ۱۳۹۶ سخنرانی جناب آقای دکتر پاتریک رز و
پروفسور رمینتاس زلویس

تفاهم نامه همکاری با دانشگاه نیشابور

سخنرانی آقای دکتر محمد حق پناهی

سخنرانی آقای دکتر سید هادی مرجائی

عقد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه نیشابور سخنرانی آقای دکتر محمد حق پناهی سخنرانی آقای دکتر سید هادی مرجائی

رونمایی از کتاب گاه و بی گاهی دانشگاه در ایران

پنل تخصصی مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان و سفارش‌گیری آنها از جامعه
رونمایی از کتاب گاه و بی گاهی دانشگاه در ایران پنل تخصصی مسئولیت اجتماعی دانشگاه
و دانشگاهیان و سفارش‌گیری آنها از جامعه