گفتگوی دکتر غلامرضا ذاکر صالحی با روزنامه ایران " نبض ناکوک علم"

دکتر غلامرضا ذاکر صالحی مشاور رئیس و عضو هیأت علمی موسسه در گفتگو با روزنامه ایران در خصوص نظام رتبه بندی دانشگاهها نظرات خود را بیان کرد.
«رتبه‌بندی دانشگاه‌ها» این روزها از دغدغه‌های جدی سیاستگذاران فرهنگی و اهالی دانشگاه‌ها است که می‌کوشند تا با نزدیک کردن خود به استانداردهای «نظام رتبه‌بندی»، به نوعی کسب هویت کنند. اما براستی چقدر این نوع از نظام ارزیابی می‌تواند بازنمایی درستی از عملکرد علمی دانشگاه‌ها به‌دست دهد؟ برای به‌دست آوردن این پاسخ با دکتر غلامرضا ذاکرصالحی، عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، به گفت‌وگو نشستیم. او در زمینه مطالعات مربوط به آموزش عالی دارای دیدگاه‌های قابل‌ تأملی است و آثاری همچون «دانشگاه ایرانی: درآمدی بر جامعه‌شناسی آموزش‌عالی»، «مهاجرت نخبگان»، «تقلب علمی: جنبه‌های اجتماعی و حقوقی» در کارنامه علمی او به چشم می‌خورد.