برگزاری نشست کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی

 نشست کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی، با مشارکت اعضا و در محل سالن جلسات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه در این جلسه آقای دکتر عباس معدن دار رئیس انجمن  علمی آموزش و پرورش تطبیقی  با اعلام اینکه تاکنون تعداد ۴۱۰ مقاله به دبیرخانه همایش رسیده است از آغاز بررسی و داوری مقالات رسیده به دبیرخانه کنفرانس خبر دادند و اعلام نمودند: دکتر بطحایی وزیر آموزش و پرورش، دکتر نوید ادهم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، دکتر خدائی رئیس  سازمان سنجش  آموزش کشور و دکتر مهرمحمدی رئیس دانشگاه فرهنگیان از سخنرانان کلیدی این همایش خواهند بود.
همچنین اعلام شد که تاکنون کمیته علمی تعداد ۲۵۰ مقاله  را جهت درج در چکیده مقالات پذیرش کرده است.
گفتنی است، اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی، در روزهای دوم و سوم آذرماه ۱۳۹۶ با حضور اندیشمندان داخلی و  پژوهشگرانی از کشورهای اسپانیا و ژاپن در دانشگاه لرستان برگزار خواهد شد.
کلیدواژه ها: دکتر مهرمحمدی | دکتر نوید ادهم | دکتر بطحایی | دکتر عباس معدن دار | کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش | دانشگاه فرهنگیان | دانشگاه لرستان |