برگزاری نشست تخصصی انطباق تحصیل و بازار کار

نشست تخصصی ویژه با محوریت "ایجاد نظام اطلاعات بازار کار، ساز و کارهای اطلاع رسانی به متقاضیان و برنامه ریزان و معرفی شبکه پیمایش (رصد) دانش آموختگان"  با حضور مدیران ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران دانشگاهی و جمعی از صاحب نظران آموزش عالی و کارشناسان و پژوهشگران حوزه اشتغال، در سالن جلسات مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی موسسه ، در ابتدای جلسه خانم دکتر نورشاهی رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در مورد سیاست مورد تاکید در برنامه ششم برای انطباق تحصیل و اشتغال و تشکیل کارگروه ویژه در موسسه و اقدامات انجام شده در این راستا توضیحاتی خدمت حضار ارائه فرمودند.
در ادامه جلسه سرکار خانم قارون معاون توسعه مدیریت و منابع موسسه و مجری طرح " پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی " موضوع نیاز به ایجاد نظام اطلاعات بازار کار و مولفه های آن و نقشی که آمار و اطلاعات بازار کار در  نیل به اهداف مطرح شده در برنامه ششم دارد و همچنین مباحث مطرح شده در هفت جلسه کارگروه انطباق تحصیل و اشتغال در موسسه را برای حاضران تشریح و اقدامات صورت گرفته برای ایجاد نظام اطلاعات مورد نیاز شامل دو اقدام اساسی در موسسه یعنی مکانیزه کردن نظام جمع آوری آمار آموزش عالی (سامانه سهام) و شبکه پیمایش دانش آموختگان (IRANTRACE) را معرفی نمودند.
سپس اعضای جلسه به بیان نظرات خود در مورد رویکردهای مختلف به این موضوع، فلسفه آموزش عالی و ماموریت های نظام آموزش عالی، مفاهیم کلیدی، مبانی نظری و ملاحظات اساسی، مکانیزم های ایجاد ارتباط بین عرضه کنندگان و ذینفعان خدمات آموزش عالی و استفاده از تجارب موجود ملی و بین المللی پرداختند.
در پایان، حاضران در جلسه بر لزوم ایجاد نظام آمار و اطلاعات و تداوم فعالیتهای صورت گرفته توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و شناساندن ظرفیت های موجود به کنش گران نظام آموزش عالی تاکید نمودند.
گفتنی است این پنل در راستای ماموریت های واگذار شده به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مضمون ماده ۳ احکام دائمی) در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برگزار شد. 
 
کلیدواژه ها: شبکه پیمایش دانش آموختگان | ایجاد نظام اطلاعات بازار کار | irantrace | سامانه سهام | نظام جمع آوری آمار آموزش عالی |