دومین جلسه کمیته علمی - تخصصی آموزش عالی کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

دومین جلسه کمیته علمی - تخصصی آموزش عالی کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی با حضور اعضای کمیته در سالن جلسات مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی موسسه در ابتدای جلسه، خانم دکتر نورشاهی رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و عضو کمیته علمی - تخصصی آموزش عالی کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی، ضمن خوش آمدگویی، ابراز امیدواری کردند با توجه به اینکه کنفرانس در سطح بالایی برگزار می‌گردد و از اساتید و برجستگان حوزه‌های مختلف دعوت به عمل می‌آید، انشاالله بستری فراهم شود که با مشارکت اندیشمندان حوزه آموزش عالی در این همایش، و ارائه نقدها، نظرات و پیشنهادات، اثرات مثبتی در بعد سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری این حوزه شاهد باشیم.

در ادامه جلسه، آقای صالح رشید حاجی خواجه لو، دبیر کمیته علمی - تخصصی آموزش عالی ضمن تشکر از خانم دکتر نورشاهی رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی جهت میزبانی این جلسه، به ارائه گزارشی از مصوبات جلسه اول و محورهای کنفرانس پرداختند. سپس، آقای دکتر فضائلی، معاون پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت توجه به موضوعات و مسائلی همچون؛ نقش و جایگاه نظام آموزش عالی در حکمرانی و سیاستگذاری سایر حوزه‌های کلان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ...، رصد و تحلیل انتقادی روند شاخص‌های کلان و خرد آموزش عالی، علم و فناوری در دو بعد ملی و بی‌المللی، نقد نقشه جامع علمی کشور و همچنین نقش آموزش عالی در تمدن‌سازی اسلامی - ایرانی در محورهای کنفرانس تأکید کردند و مقرر گردید این مباحث در محورهای کنفرانس لحاظ گردد.

سپس اعضای کمیته علمی به چگونگی برگزاری و عناوین پیشنهادی پنل‌ها پرداختند و مقرر گردید پنل‌های تخصصی با تأکید بر محورهای اصلی و فرعی کنفرانس و با مشارکت منتقدین و نیز مسئولان سابق و فعلی حکمرانی و سیاستگذاری نظام آموزش عالی کشور مرتبط با عناوین مصوب برگزار گردد. همچنین، اعضای کمیته نظرات و پیشنهادات خود را درباره ترکیب اعضای پنل‌ها ارائه دادند.
در پایان جلسه، در راستای گفتمان‌سازی و تحقق اهداف این کنفرانس، مقرر گردید تا زمان برگزاری کنفرانس، مصاحبه‌های خبری، مناظرات تلویزیونی و یاداشت‌های سیاستی در ابعاد مختلف کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی تهیه گردد.
کلیدواژه ها: صالح رشید حاجی خواجه لو | کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی | دکتر نورشاهی |