برگزاری نشست تخصصی انطباق تحصیل و بازار کار

در راستای تدوین اقدامات لازم برای تسهیل انطباق بین آموخته های دانش آموختگان آموزش عالی و دانش و مهارت مورد نیاز اشتغال تحصیل کردگان، موضوع سیاست های ابلاغی و قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور و به منظور تببین دیدگاهها و نظرات مطرح شده در جلسات کارگروه "اشتغال و تحصیل" در موسسه و دریافت ایده های صاحب نظران حوزه اشتغال و بازار کار، نشست تخصصی ویژه با محوریت "ساز و کار های اطلاع رسانی به متقاضیان و برنامه ریزان، معرفی شبکه پیمایش (رصد) دانش آموختگان و ایجاد نظام اطلاعات بازار کار" با حضور مدیران ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه های مختلف، مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و جمعی از صاحب نظران آموزش عالی، کارشناسان و پژوهشگران این حوزه و همینطور اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از ساعت ۹ الی ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۲۴ در سالن جلسات طبقه چهارم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش برگزار می شود.

کلیدواژه ها: انطباق تحصیل و بازار کار | اشتغال و تحصیل |