به روز رسانی بخش گزارش‌های هفتگی

بخش گزارش سخنرانی های هفتگی به روز رسانی شد، شما می توانید از طریق منوی "گزارش سخنرانی های هفتگی" اقدام به دریافت سومین گزارش منتشر شده نمایید.
کلیدواژه ها: سومین گزارش سخنرانی های هفتگی | دکتر مریم سادات قریشی خوراسگانی |