حضور اعضاء هیئت امنا منطقه دو پژوهشی در موسسه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۳ | 
نشست صمیمانه اعضای محترم حقیقی و حقوقی هیئت امناء منطقه دو پژوهشی با حضور جناب آقای دکتر وحید احمدی معاون محترم پژوهشی وزارت متبوع و دبیر کمیسیون دائمی هیئت امناء منطقه دو پژوهشی در محل مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار گردید.
در این نشست که با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم، جمعی از اعضای حقیقی، روسای موسسات عضو هیئت امناء منطقه دو پژوهشی، اعضای حقیقی کمیسیون دائمی منطقه دو و مدیران و مشاورین موسسه و معاون مرکز هیئت های امنا برگزار گردید در ابتدا سرکار خانم دکتر نورشاهی رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دبیر هیئت امناء منطقه دو پژوهشی، ضمن خیرمقدم، هدف از تشکیل این جلسه را تعامل و برقراری ارتباط اعضای حقیقی هیئت امنا با موسسات عضو و همچنین تأکید بر نقش هیئت امنا در سیاستگذاری، تسهیل گری و تصویب قوانین راه گشا برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی اعلام نمودند و بر نقش هیئت های امنا بعنوان رابط بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با جامعه تأکید نمودند.
در ادامه معاونین موسسه ضمن معرفی موسسه و جایگاه آن به اعضا، گزارشی از عملکرد و میزان دستیابی اهداف موسسه در حوزه پزوهش با توجه به بودجه مصوب خدمت حضار ارائه نمودند.
سپس جناب آقای دکتر احمدی معاون محترم پژوهشی وزارت، از نوآوری صورت گرفته در برگزاری این جلسه تشکر و بر نقش سیاستگذاری، ارزیابی و پشتیبانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توسط هیئت های امنا تاکید و بیان نمودند: دگرگونی رویکرد موسسات عضو، توانمند کردن آنها، و تعامل موسسات عضو با حوزه ستادی مورد توجه قرار گیرد.  ایشان همچنین اعلام نمودند شاخص های توسعه در برنامه ششم تدوین شده است و خواستار آن شدند تا موسسات بر اساس شاخصهای مذکور نسبت به تنظیم برنامه خود اقدام و هر دانشگاه و موسسه سهم خود را در تحقق بخشی از این شاخص ها تعیین نمایند. 
در پایان حاضرین نقطه نظرات خود را در خصوص بهبود عملکرد هیئت های امنا بیان نمودند.
کلیدواژه ها: هیات امنای منطقه دو پژوهشی | دکتر وحید احمدی | دکتر نسرین نورشاهی |