چاپ شده های جدید

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۴ | 

img_yw_news
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

چاپ کتاب دانشگاه جهان، موردی برای نظام دانشگاه

چاپ کتاب “دانشگاه جهان، موردی برای نظام دانشگاه” توسط آقای دکتر اصغر زمانی و خانم دکتر مهتاب پورآتشی... ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

چاپ کتاب حقوق آموزش عالی مفاهیم و مسائل

چاپ کتاب "حقوق آموزش عالی مفاهیم و مسائل" به قلم آقای دکتر غلامرضا ذاکرصالحی دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی... ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

چاپ کتاب برابری و کارایی در آموزش عالی

کتاب "برابری و کارایی در آموزش عالی" به ترجمه آقای دکتر وحید مهربانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران منتشر گردید... ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

چاپ کتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی...

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

چاپ کتاب نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی

کتاب "نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی" منتشر شد...

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

چاپ کتاب نگاهی به تجربه های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران

چاپ کتاب "نگاهی به تجربه‌های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران: افق‌ها و چشم‌اندازها" توسط انتشارات موسسه ...

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۸۰

کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۸۰ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵

چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۹

کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۹ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵

چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

کتاب آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵

چاپ کتاب روش تحقیق آمیخته

چاپ کتاب "روش تحقیق آمیخته" (بهم پیوستن نظریه با عمل) توسط آقای دکتر مقصود فراستخواه...

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵

چاپ کتاب شاخص آموزش عالی

چاپ کتاب "شاخص آموزش عالی" به قلم آقای دکتر مقصود فراستخواه دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی...

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵

چاپ کتاب گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

چاپ کتاب گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۲...

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۸

کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۸ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

چاپ مجله نامه آموزش عالی شماره ۳۰

مجله نامه آموزش عالی شماره ۳۰ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۷

کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۷ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵

چاپ کتاب تدبیر دولت‌ها در امر پژوهش

چاپ کتاب "تدبیر دولت‌ها در امر پژوهش - بررسی کشورهای منتخب...

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵

چاپ کتاب آموزش عالی و جذب دانشجویان خارجی

چاپ کتاب "آموزش عالی و جذب دانشجویان خارجی" منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴

چاپ کتاب اطلس استانی آموزش عالی سال‌های تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۸۸

کتاب اطلس استانی آموزش عالی سال‌های تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۸۸ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴

چاپ کتاب رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه آموزش عالی و میزان تحقق آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کتاب رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه آموزش عالی و ...

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴

چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۶

کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۶ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴

چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۵

کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۵ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴

چاپ کتاب اطلس ملی آموزش عالی

کتاب "اطلس ملی آموزش عالی سال های تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۸۸" منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۴

چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۴

کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۴ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۴

چاپ کتاب تعاریف و مفاهیم آماری

کتاب "تعاریف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری" منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴

چاپ کتاب اقتصاد خرد آموزش عالی

کتاب "اقتصاد خرد آموزش عالی" به تالیف دکتر یعقوب انتظاری منتشر گردید.

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴

چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۳

کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۳ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴

چاپ کتاب دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار (مجموعه مقالات همایش)

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴

چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۲

کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۲ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

چاپ کتاب روندهای آموزش عالی جهانی: رهگیری یک انقلاب دانشگاهی

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

چاپ کتاب مدیریت دانش برای بخش عمومی

کتاب "مدیریت دانش برای بخش عمومی" با ترجمه آقای دکتر کشاورزی...

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴

چاپ مجله نامه آموزش عالی شماره ۲۹

مجله نامه آموزش عالی شماره ۲۹ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴

چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲

کتاب آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳

چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۱

کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۱ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۳

چاپ مجله نامه آموزش عالی شماره ۲۸

مجله نامه آموزش عالی شماره ۲۸ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳

چاپ مجله نامه آموزش عالی شماره ۲۷

مجله نامه آموزش عالی شماره ۲۷ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳

چاپ مجله نامه آموزش عالی شماره ۲۶

مجله نامه آموزش عالی شماره ۲۶ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱

کتاب آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲

چاپ مجله نامه آموزش عالی شماره ۲۵

مجله نامه آموزش عالی شماره ۲۵ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲

چاپ مجله نامه آموزش عالی شماره ۲۴

مجله نامه آموزش عالی شماره ۲۴ منتشر گردید...

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۲

چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰

کتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ منتشر شد...

ادامه...