دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۷ | 

برگزاری کارگاه دانشگاه پژوهی (IR) برای مدیران معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی: چشم اندازها، اهداف، ماموریت ها و تجربیات دانشگاه های خارجی و بررسی الگوی کاری IR در دانشگاه های ایران

محل برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد

زمان برگزاری: ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

مدرس: دکتر سیدهادی مرجایی

کلیدواژه ها: دانشگاه پژوهی | دکتر سید هادی مرجائی | مشهد | دانشگاه فردوسی | IR | معاونت فرهنگی و اجتماعی |