سخنرانی جناب آقای دکتر یعقوب انتظاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | 

AWT IMAGE

سخنرانی جناب آقای دکتر یعقوب انتظاری عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با موضوع "دانشگاه به مثابه یک مؤسسه اقتصادی" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزارگردید.

محورهای مورد بحث:

  • تکامل دانشگاه در طول زمان
  • هدف رفتاری دانشگاه
  • رفتار فنی دانشگاه
  • نقش دانشگاه در اکوسیستم‌های نوآوری و کارآفرینی
  • نقش دانشگاه در توسعه اقتصادی
کلیدواژه ها: دانشگاه به مثابه یک موسسه اقتصادی | دکتر یعقوب انتظاری |