دوره‌های برگزار شده - دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR)

کارگاه آموزشی آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR): چشم اندازها، اهداف، ماموریت ها و تجربیات دانشگاه های خارجی و بررسی الگوی کاری IR در دانشگاه های ایران

محل برگزاری: دانشگاه بیرجند

زمان برگزاری: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

مدرس: دکتر سیدهادی مرجایی