دوره‌های برگزار شده - کارگاه تخصصی اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه میسور هند

به اطلاع می رساند روز پنج شنبه ۲۹ دسامبر ۲۰۱۶ کارگاه آموزشی آشنایی با مولفه های اخلاق حرفه ای در پزوهش های دانشگاهی توسط آقای دکتر سید هادی مرجائی عضو هیات علمی موسسه برای دانشجویان مقطع دکتری ایرانی در مرکز بین المللی دانشگاه میسور هند برگزار گردید. در این کارگاه حدود ۲۰ نفر از دانشجویان دکتری شرکت نمودند. در این کارگاه دانشجویان ضمن آشنایی با مولفه های و هنجارها و ضد هنجارهای مرسوم در محیط های دانشگاهی در خصوص چالش های دانشگاه ها برای تبعیت و درونی شدن هنجراهای دانشگاهی به بحث و تبادل نظر پرداختند. این کارگاه به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه میسور و به منظور دانش افزایی و ارتقا سطح کیفی پایان نامه های دانشجویان دکتری شاغل به تحصیل در خارج از کشور و جمع آوری داده های پژوهشی مورد نیاز موسسه در ارتباط با وضعیت سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان انجام می پذیرد.