سخنرانی سرکار خانم دکتر مهتاب پورآتشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | 

AWT IMAGE

سخنرانی سرکار خانم دکتر مهتاب پورآتشی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با موضوع "رقابت در آموزش عالی" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

محورهای مورد بحث:

  • جذب دانشجو در دانشگاه
  • پژوهش و تولید علم
کلیدواژه ها: دکتر مهتاب پورآتشی | رقابت در آموزش عالی |