معرفی دوره‌ها - کارگاه آموزشی آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR)

کارگاه آموزشی (آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR): چشم اندازها، اهداف، ماموریت ها و تجربیات دانشگاه های خارجی و بررسی الگوی کاری IR در دانشگاه های ایران) توسط جناب آقای دکتر سید هادی مرجائی عضو هیات علمی موسسه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ به مدت ۸ ساعت از ۸:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰ در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود.

شرایط شرکت کنندگان:

  • مدیران دانشگاه ها
  • اعضای هیأت علمی
  • کارکنان و کارشناسان دانشگاه
  • دانشجویان دکتری

گواهینامه شرکت در کارگاه:

در پایان کارگاه به شرکت کنندگان گواهینامه اتمام دوره اعطا خواهد شد که می تواند بنا به تصمیم دانشگاه متبوع در تبدیل وضعیت استخدامی، ترفیع سالانه و ارتقای اعضای هیأت علمی شرکت کننده دارای امتیاز باشد.

AWT IMAGE

فرم ثبت نام