گفتگوی دکتر مقصود فراستخواه مشاور رئیس موسسه با روزنامه اعتماد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۲۸ | 

گفتگوی دکتر مقصود فراستخواه مشاور رئیس موسسه با روزنامه اعتماد "سیطره کمیت بر آموزش عالی ما"

دکتر مقصود فراستخواه مشاور رئیس و عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در گفتگو با روزنامه اعتماد بیان کردند: درباره وضع نگران کننده تحقیقات و مقالات دانشجویی این روزها حرف وحدیث کم نیست، بازار پایان نامه نویسی داغ است و اسفبار آنکه گاه روی در و دیوار یک دانشکده با تبلیغات پایان نامه نویسی و تحقیق نویسی مواجه میشویم، گویا دانشجویان نه حال و حوصله تحقیق دارند و نه اساساً اصول آن را می دانند و با آن آشنایی ندارند. طنز تلخ ماجرا آنجاست که (ادامه مطلب در لینک وبگاه روزنامه اعتماد)

کلیدواژه ها: دکتر مقصود فراستخواه |