سخنرانی جناب آقای دکتر رضا داوری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۲۰ | 

AWT IMAGE

سخنرانی جناب آقای دکتر رضا داوری رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران با موضوع "فلسفه آموزش عالی" مورخ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰/۳۰ صبح در محل سالن کنفرانس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: فلسفه آموزش عالی | دکتر رضا داوری |