اطلاعیه ثبت نام دانشجویان تکمیل ظرفیت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۱۰ | 

دانشجویانی که اسامی آنها در لیست تکمیل ظرفیت این موسسه اعلام شده است، جهت ثبت نام و تکمیل پرونده، روز شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ساعت ۸ صبح به موسسه مراجعه فرمایند.