اطلاعیه واحد آموزش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۲۳ | 

اطلاعیه

به آگاهی می رساند آن دسته از دانشجویان ورودی ۱۳۹۵ که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند، می توانند با ارائه مدارک خود در روز اول تشکیل کلاس ها (۲۷ شهریور ماه ) با مراجعه به کارشناس آموزش نسبت به تکمیل فرایند ثبت نام اقدام نمایند.