انتشارات دوره‌ای


# عنوان کتاب مولف ناشر تاریخ انتشار ارسال کننده
 1   آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 95-1394
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر احمد سعیدی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1396   admin   Buy
 2   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 80      موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1395   admin   
 3   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 79
(عرضه شده برای فروش)
 
    موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1395   admin   Buy
 4   آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر احمد سعیدی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1395   admin   Buy
 5   Higher Education in Iran 2012-2013
(عرضه شده برای فروش)
 
    موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1395   admin   Buy
 6   گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1392
(عرضه شده برای فروش)
 
    موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1395   admin   Buy
 7   گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1391
(عرضه شده برای فروش)
 
    موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1392   admin   Buy
 8   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 78      موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1394   admin   
 9   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 77      موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1394   admin   
 10   اطلس استانی آموزش عالی سالهای تحصیلی 1392-1388   دکتر سیما بوذری   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1394   admin   
صفحه 1 از 12
اولین
قبلی
1
...
 
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌